Vogelnesten en vogelwering

IMG_0057In het vroege voorjaar zoeken veel vogels een plek om te nestelen.

Door de huidige ontbossing maken vogels dikwijls hun nest op ongewenste plekken.Dat kan zijn in een schoorsteen of onder zonnepanelen.

Wij verwijderen nesten onder andere in schoorstenen.

Tevens kunnen wij rondom zonnepanelen vogelwering aanbrengen. Dit is ter voorkoming van nestelen onder uw zonnepanelen. Nesten kunnen storing en zelfs kortsluiting veroorzaken bij uw kostbare zonnepanelen.

Ook kunnen vogels in het voorjaar overlast veroorzaken. Rondom woningen en in woonwijken kunnen zij soms agressief gedrag vertonen naar mensen toe.

Door vogelwering op daken te plaatsen bestaat de mogelijkheid dat de vogels elders een onderkomen zoeken.

Bel 06-43 1971 00 of mail info@hoekstraschoorsteen.nl voor meer informatie of een offerte op maatIMG_0062