Vogelnesten en vogelwering

In het vroege voorjaar zoeken veel vogels een plek om te nestelen.

Door de huidige ontbossing maken vogels dikwijls hun nest op ongewenste plekken. Dat kan zijn in een schoorsteen of onder zonnepanelen.

Wij verwijderen nesten onder andere in schoorstenen.

Tevens kunnen wij rondom zonnepanelen vogelwering aanbrengen.

Dit is ter voorkoming van nestelen onder uw zonnepanelen. Nesten kunnen storing en zelfs kortsluiting veroorzaken bij uw kostbare zonnepanelen.

Vogels kunnen in het voorjaar overlast veroorzaken. Rondom woningen en in woonwijken kunnen zij soms agressief gedrag vertonen naar mensen toe.

Door vogelwering op daken te plaatsen bestaat de mogelijkheid dat de vogels elders een onderkomen zoeken.

De Wet natuurbescherming biedt bescherming aan alle in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen van vogels. De nestbescherming geldt voor alle soorten gedurende het broedseizoen. Indien wij een nest aantreffen waarop wordt gebroed, of een nest met jonge vogels, kunnen wij niets uitvoeren. Dan moet de afspraak worden verplaatst tot na het broedseizoen (augustus/september).
IndienĀ wij op het dak staan en wij treffen een in gebruik zijnd nest aan, zijn wij genoodzaakt 50 euro onderzoekskosten in rekening te brengen.

Bel 06-43 1971 00 of mail info@hoekstraschoorsteen.nl voor meer informatie of een offerte op maatIMG_0062

Chat openen